O RUBIKONU

Rubikon byl vytvořen za účelem vychovávat mladou generaci. Přestože k jeho realizaci je nezbytné využívání výpočetní techniky (virtuální protředí), Rubikon paradoxně vede žáky k umění žít bez počítačů.

Rubikon nemoralizuje. Žáci prostřednictvím vlastních zážitků a zkušeností z virtuálního prostředí samy docházejí k mravním závěrům, rozlišují, co je dobré a co by se naopak dít nemělo.

Skládá se ze tří vzájemně na sobě závislých rovin:

 

POPIS PROSTŘEDÍ

Rubikon je zjednodušený model reálného života ve virtuální realitě. Každý z žáků má jednu postavu (tzv. avatara) a domeček v rámci své třídy. Avatar má jeden život. Musí si jej chránit. Postava musí tak jako v reálném životě jíst, spát a může se i bavit.

Prostředky na život v Rubikonu získávají žáci od svých učitelů za plnění školních povinností. Známky postavám přináší (nejen) finanční prostředky, které využijí ve virtuálním obchodě. O věcech, které se budou týkat všech (třeba název obce), žáci rozhodují společně a hlasují o nich. Finanční prostředky na společné aktivity skládají na radnici.

Chování žáka ve třídě i v Rubikonu hodnotí učitelé a dávají do systému pochvaly a poznámky, které mají vliv na čest a důvěryhodnost postavy v Rubikonu. Tyto vlastnosti jsou znázorněny „aurou“ postavy.

Někteří žáci mohou být učitelem v systému Rubikon na základě svého chování povýšeni do rytířského stavu. Pokud si titul díky svému správnému chování žák udrží až do konce, získá slavnostně stříbrný prsten Rytíře Rubikonu.

 

RUBIKON FUNGUJE POUZE S UČITELEM

Nezastupitelnou úlohu v tomto systému má učitel. Bez jeho účasti by plnění hlavního záměru Rubikonu nemohlo být uskutečněno. Učitel sleduje dění ve virtuálním prostředí Rubikonu a je svědkem chování žáků.

Učitel vzniklé situace společně se všemi dětmi rozebírá, hodnotí a vyvozuje závěry (především) mimo virtuální prostředí, třeba v běžných vyučovacích hodinách.

Za své „opravdové“ čestné chování (ne za kladné chování účelově vynaložené s cílem nasbírat „kladné body“) je každý účastník virtuálního života kladně hodnocen a odměňován. To platí i naopak. Celý proces, který může trvat i několik let, je završen slavnostním ceremoniálem předávání prstenů Rytířů Rubikonu.

 

RYTÍŘI RUBIKONU JSOU POZITIVNÍ MOTIVACÍ PRO OSTATNÍ DĚTI

Vybraní žáci, kteří po celou dobu hraní Rubikonu prokazovali, že jejich chování a jednání je v souladu s rytířskými ctnostmi, jsou na konci školního roku slavnostně pasováni na Rytíře Rubikonu a je jim udělen Prsten.

Po celou dobu výchovného působení na žáky jsou připomínány rytířské ctnosti, jako jsou čest, pravda a soucit. Žáci jsou seznámeni s dnes již opomíjenou skutečností, že rytířem se v minulosti mohl stát pouze ten, kdo se podle rytířských zásad choval.

Chceme, aby si děti zážitek z rytířského ceremoniálnu pamatovaly celý život (nejen ty odměněné), aby viděly, jakých vlastností si společnost váží a jaké chování preferuje.

Při tomto ceremoniálu řídící učitel Rubikonu zdůvodní odměnění jednotlivých žáků za příkladné chování jak ve virtuálním světě, tak ve světě skutečném (což nelze od sebe oddělovat). Tito Rytíři Rubikonu se stávají skutečnými kladnými vzory pro své spolužáky i pro žáky nižších ročníků.

Systém Rubikon během pilotního ověření přinesl překvapivé výsledky. Zvýšil motivaci žáků k výuce, přispěl ke zlepšení chování žáků a také ke zlepšení vztahů ve třídě.

Žáci nelibě nesli, že jsem jim přepsala do Rubikonu všechny poznámky a pochvaly z kázeňského sešitu. V obou třídách následně výrazně ubylo zápisů v kázeňském sešitě.
Mgr. Ladislava Čermáková, učitelka ZŠ Smiřice

Pro žáky: Ale pozor, stejně jako v minulosti můžete o svůj titul rozhodnutím vašeho učitele přijít, pokud přestanete dodržovat rytířské zásady. Jestliže si však rytířský titul díky svému správnému chování udržíte, získáte nejen velké výhody ve hře (velkou měsíční rentu apod.), ale po skončení hry budete slavnostně pasováni na rytíře a získáte navždy prsten Rytíře Rubikonu.

Je zřejmé, že do rytířského stavu nemůže být povýšen nikdo bez cti a důvěryhodnosti, tedy nikdo se špatnou aurou. Dejte si na to obzvlášť velký pozor. Stejně jako v životě se důvěra a čest lehce ztrácí, ale obtížně získává zpět. Přeji vám, abyste se dokázali vždy správně rozhodnout a abyste žili rytířským způsobem celý váš život.

Počítačová hra?

Rubikon v žádném případě počítačovou hrou není. Vše, co zde člověk udělá a prožije, formuje jeho další život úplně stejně jako v životě skutečném. Pokud žák udělá chybné rozhodnutí ve virtuálním světě, na „vlastní kůži“ zažije jeho důsledky, a může si toto ponaučení odnést do skutečného života.

Počítače zde využíváme proto, že dnešní mladá generace je již s nimi, bohužel, neoddělitelně spjata. Využíváme pouze přirozený zájem mladé generace o technologie, kterým někteří věnují nezdravě mnoho času. Je nám všem jasné, že zakazováním vysedávání u počítačů bychom dosáhli pravého opaku. Snad se nám díky Rubikonu podaří alespoň částečně omezit čas žáků neužitečně trávený u některých bezduchých počítačových her nebo na Facebooku.