Podporují nás

Jarní cyklus seminářů 2015

Tradičně jsme pro Vás ve spolupráci s Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje připravili jarní cyklus seminářů Rubikon. Ze dvou různě zaměřených druhů seminářů mohou vybírat jak učitelé, ředitelé škol tak i ostatní zájemci.

Těšíme se na setkání s Vámi, tým Rubikon

17.03.2015
Úvod do systému Rubikon

18. - 19.03.2015
Práce s pomůckou Rubikon

Můžete se přihlásit již nyní!

Semináře Rubikon v září 2014

16.září 2014
Vstupní seminář Rubikon - jednodenní seznámení se základy systému
(Akreditováno ve spolupráci s DVPP HK)

17.-18.září 2014
Metodický seminář Rubikon -dvoudenní seminář s workshopem a praktickými ukázkami

Přednáška o Rubikonu na UHK

Na základě naší dlouhodobé spolupráce s kolegy z Pedagogické fakutly Univerzity Hradec Králové proběhla na půdě této vysoké školy historicky první přednáška pro studenty na téma Rubikon. Přednášku vedl sám autor myšlenky celého systému Mgr. Ladialav Groh. Děkujeme PhDr. Evě Švarcové, Ph.D. za prostor a podporu.

Akreditovaný seminář - uzávěrka 10.září!

Dovolte, abychom Vás společně se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Královéhradeckém kraji pozvali na cyklus 2 seminářů, zaměřený na seznámení se základy použití Rubikonu jako pomůcky pro motivaci žáků a jejich výchovu k etickému jednání, se kterou lze pracovat v hodinách Etické výchovy, v rámci samostatného předmětu Rubikon nebo v rámci třídních hodin. Skloubit lze i zapojení více vyučujících v administrativě a vstupech do prostředí Rubikonu při řešení různých situací, které vzniknou ve virtuální realitě či v reálném prostředí, a tím posilovat mezipředmětové vztahy. Práce s pomůckou pomáhá především třídním učitelům, školním metodikům prevence, výchovným poradcům k lepšímu poznání žáků a znalosti mohou využít při běžné práci s žáky a při řešení situací, se kterými přicházejí do styku ve školním prostředí.

Více informací a přihlášku on-line najdete zde

SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍCH UČITELŮ 19.2.2013

19.2.2013 od 13:00 do 15:00  proběhne v Jičíně další z řady setkání řídících učitelů Rubikonu.

Přijďte i Vy prodiskutovat s ostatními učiteli své postřehy, podělit se se svými výchovnými postupy a dozvědět se rady a tipy Rubikonu.

Pro registraci na seminář nám zašlete e-mail na adresu info@ajakjicin.cz a my Vám obratem registraci potvrdíme a zašleme doplňující informace.

ZLATÝ ÁMOS A RUBIKON JSOU PARTNEŘI

Anketa o nejoblíbenějšího učitele „Zlatý Ámos“, kterou pořádá Klub Domino, Dětská tisková agentura, získala pro rok 2013 dalšího zajímavého partnera. Všichni nominovaní učitelé (jejich školy), získají systém Rubikon ZDARMA. Více ZDE.

CIS s.r.o. platí školám Rubikon

V návaznosti na tiskové prohlášení společnosti CIS s.r.o., bude tato soukromá společnost sponzorovat technický provoz systému Rubikon.

Pokud se tedy školy zaregistrují a nebudou chtít využívat dalších doplňkových služeb dle aktuálního ceníku, mohou Rubikon využívat zcela ZDARMA.

Tisková zpráva CIS k událostem z 29. 10.2012
Uveřejněno 2.11.2012, ČTK

NECHCEME ČESKÉHO BREIVIKA! Česká firma nabízí školám pomoc. Přijmou ji?

Společnost CIS s.r.o. zafinancuje školám v České republice moderní pomůcku pro etickou výchovu propojující virtuální prostředí s realitou: systém Rubikon.  Toto rozhodnutí učinilo vedení společnosti CIS jako reakci na další z řady incidentů, kdy žák pobodal svou učitelku.

Vedení společnosti CIS zaujalo ostré stanovisko vůči současnému stavu výchovy žáků základních škol a gymnázií. "Není možné jen nečinně přihlížet a pasivně tím připustit, aby se podobné věci opakovaly", reaguje na zprávu o pobodání učitelky v Rakovníku majitel CIS, Mgr. Ladislav Groh a dodává: „Je důležité, aby školy více pozornosti věnovaly výchově žáků“.

Chování žáků ve školách již delší dobu přesahuje rámce slušnosti. Proto se česká firma rozhodla pro aktivní přístup - na své náklady zajistí českým školám technický provoz celého systému, jehož účinnost a prospěšnost se již na mnoha školách prokázala. Jde o systém Rubikon, který s využitím moderních technologií umožní učitelům vést žáky k prosociálnímu chování a etickým hodnotám (více informací o výchovném nástroji zde www.systemrubikon.cz)

MAJÍ SE PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI STRACHOVAT O SVŮJ ŽIVOT?

"Pokud se ve společnosti nezmění přístup k výchově dětí, pak zcela jistě ano", tvrdí Mgr. Groh, bývalý učitel matematiky a fyziky novopackého gymnázia, nyní ředitel společnosti CIS, která zájemcům z řad českých škol začne financovat unikátní pomůcku pro výuku etiky.

"U dětí ve věku puberty se musí velmi důsledně a zodpovědně pěstovat, utvářet prosociální a etické vnímání. Obzvlášť v době, kdy tyto děti z velké míry vychovává - ať už počítačová, či televizní - obrazovka, kde jsou snadno přístupné velmi agresivní programy a hry", pokračuje Groh.

Podle učitelů agresivních incidentů u žáků stále přibývá.

Projevuje se to v šikaně mezi dětmi navzájem, stále častěji se však děti obracejí i proti pedagogům.

Psycholog Slavomil Hubálek tvrdí, že společným jmenovatelem mladistvých vrahů je právě nadměrná konzumace agresivních materiálů z internetu. "Většinou jsou to kluci, kteří tráví až 10 hodin u počítače denně a podobný vzorec vykazoval i norský vrah Breivik, takže počítačové násilí je pravděpodobně jakýmsi spouštěčem agresivních reakcí," pokračuje psycholog.

Co tyto útoky znamenají? Odráží se v nich snížení prestiže autorit ve společnosti, především se však jedná o neuvěřitelnou nevychovanost dětíztrátu jakýchkoli jejich zábran ve vztahu k násilí, uvádí dále Hubálek v rozhovoru Studia ČT24.

Akreditované semináře Rubikon

Vážíme si partnerství Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje. Připomínáme, že právě tato instituce nabízí jako jediná v ČR hned dva akreditované semináře pro učitele, kteří mají zájem systém Rubikon na školách používat. Více ZDE

Etický kodex podnikatele a Rubikon

Největší instituce v Královéhradeckém kraji, která reprezentuje podnikatelskou samosprávu, podpořila systém Rubikon již od začátku a vnímala ho mimo jiné také jako důležitý doplněk pro prezentaci svého institutu „Etický kodex podnikatele“.

Etické Fórum České republiky

Etické fórum České republiky je známé a respektované občanské sdružení, které je s Rubikonem již od začátku. Hlavním metodikem tehdejšího projektu byl například dnešní děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a na obsahu se také významně podílela PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.